Đèn led video – Hiệp định về chống phá bán hàng phá giá và thuế đối kháng ở nước ngoài

Hiệp định về chống phá bán hàng phá giá và thuế đối kháng ở nước ngoài

Theo WTO, bán phá giá và biện pháp chống phá giá đã được quy định khá chặc chẽ trong hiệp định chung về thuế quan và thương mại – GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) năm 1979, sau đó được bổ sung thành hiệp định chống bán phá giá – ADP (Agreement on Antidumping Practices) áp dụng cho tất cả các nước thành viên WTO, mặc dù mỗi nước đều có luật chống bán phá giá riêng.

 

 

Tổ chức thương mại Thế giới xem việc bán hang phá giá là hành vi mà sản phẩm của một quốc gia được bán ở quốc gia khác với mức gia thấp hơn gia trị thông thường và làm thiệt hại về mặt vật chất một ngành của một quốc gia khác hoặc chậm trễ sự thiết lập một ngành ở một quốc gia khác.

Bán phá giá luôn gắn liền với cạnh tranh và là một trong những hình thức cạnh tranh bất chính. Việc cạnh tranh dựa trên cơ sở chất lượng và giá thành hình thức cạnh tranh lành mạnh, trong đó yếu tố giá được chú trọng hơn cả. Tuy nhiên, thay vì nghiên cứu nhằm đưa ra các chiến lược hạ giá thành sản để cạnh tranh lành mạnh thì có những doanh nghiệp lại dung chiêu bài bán phá giá để hạ bệ đối thủ. Những năm gần đây, khi hoạt động thương mại toàn cầu lớn mạnh, mọi khía cạnh của giao thương quốc tế phải được giải quyết trong khuôn khổ của pháp luật, người ta mới đề cập đến tính công bằng và trung thực trong cạnh tranh. Cạnh tranh cũng phải tuân thủ theo những nguyên tắc ấy, cụ thể là cạnh tranh phải trung thực và lành mạnh (fair competition) trong một nền thương mại đa phương, phải tạo ra sân chơi bình đẳng (level playing field) đối với mọi thành viên, trong đó sự cố ý làm sai lệch mối tương quan cạnh tranh để giành lợi thế không công bằng (unfair advantage) đều đáng lên án và có thể bị trừng phạt.

 

Shop mình chuyên cung cấp phụ kiện máy ảnhđèn led video các bạn nhớ ủng hộ nhé!

Bình luận trên Facebook